Kondens

Kondens uppstår när varm och fuktig inomhusluft träffar en kallare yta (t.ex. ett fönsterbleck) och fukten fälls ut som små vattendroppar. Om kondensen inte torkar kan den leda till röta och svamp.
Kondens genom ångdiffusion

Ångdiffusion är en långsam och naturlig process som sker i alla byggnader. Vattenånga rör sig från inomhusmiljön med ett högre ångtryck mot den torrare utomhusmiljön. Det är bara en begränsad mängd vattenånga som transporteras på detta sätt. Kondens uppstår bara om vattenångan kommer i kontakt med ett kallt, ångtätt skikt. Genom att bygga hus med ett ångtätt skikt på insidan och en ånggenomsläpplig utsida transporteras endast en begränsad mängd vattenånga som enkelt kan torka.


Kondens genom konvektion

De flesta kondensproblem beror på konstruktionsfel, i synnerhet bristande lufttäthet. I byggnader med luftläckage och isolering som inte är fäst ordentligt i konstruktionen kan en konvektionsström uppstå. Det är en naturlig process där varm, fuktig luft rör sig utåt i konstruktionen tills den träffar ett kall yta och studsar tillbaka. När denna luft svalnar bildas kondens på det kalla skiktet. Eftersom mängden kondens är många gånger större än vid ångdiffusion hinner den inte torka, utan leder till fuktskador.

Därfor är lufttäthet viktigt

En lufttät konstruktion är nödvändigt för att undvika luftläckage och problem med konvektion.

Tumregler för att förhindra kondens i byggnader
  • Säkerställ att konstruktionen är lufttät för att undvika konvektionsströmmar som kan leda till kondens.
  • Använd alltid en ångspärr på insidan av byggnaden. Utsidan ska helst vara så ånggenomsläpplig som möjligt så att eventuell kondens lätt kan avdunsta.
  • Kondens på grund av ångdiffusion behöver inte bli ett problem så länge mängden ånga är begränsad (< 150 g/m²) och konstruktionen kan torka ut naturligt varje år under sommaren.
  • Om en ångspärr på insidan inte är ett alternativ är det under vissa förhållanden möjligt att installera ångspärren inuti konstruktionen istället. Så är ofta fallet när ett befintligt tak med mineralull tilläggsisoleras enligt den så kallade Sarkingprincipen. Det yttre isoleringsskiktet måste alltid installeras med en obruten ångspärr. Tumregeln som rekommenderas av WTCB (NL) och CSTC (FR) är att det yttre skiktet ska ha ett R-värde som är minst 1,5 gånger högre än det inre skiktet. Det säkerställer att temperaturen på ångspärrens insida håller sig tillräckligt hög för att undvika kondens.

Därför är ventilation viktigt

Den naturliga transporten av ånga från insidan till utsidan av en byggnad kan aldrig ersätta ett ventilationssystem. Ett väldimensionerat ventilationssystem skapar ett hälsosamt inomhusklimat och begränsar fukthalten i inomhusluften, t.ex. genom att evakuera fuktig badrumsluft efter en varm dusch.

Prenumerera på vår nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om intressanta nyheter och produktuppdateringar.


UNILIN hjälper dig gärna med ditt isoleringsprojekt

Nedladdningar

Bläddra bland våra broschyrer och andra dokument.