Ansvarsfriskrivning

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbplats (”Webbplatsen”) tillhandahålls av företaget Unilin BVBA. Genom att använda Webbplatsen medger du att du läst och godkänner dessa användarvillkor.

Informationen på Webbplatsen är av allmän karaktär och endast avsedd att erbjuda generell information. Unilin gör sitt yttersta för att tillhandahålla noggrant utvald information, men det finns det ändå en risk att Webbplatsen innehåller icke fullständig, felaktig eller inaktuell information. Unilin lämnar därför ingen uttrycklig eller underförstådd garanti att den information som tillhandahålls är exakt, korrekt eller fullständig, eller att informationen är lämplig för ett särskilt ändamål.

Unilin förbehåller sig rätten att ändra informationen på Webbplatsen utan föregående meddelande.

Om du upptäcker fel i den information som tillhandahålls på eller via Webbplatsen kan du rapportera dem till: info.insulation@unilin.com

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Unilin har ingen kontroll eller bestämmanderätt över sådana andra webbplatser vad gäller tekniska frågor eller innehåll. Unilin kan därför inte under några omständigheter hållas ansvarigt för sådana webbplatsers (fortsatta) existens eller den information de innehåller. Förekomsten av länkar till andra webbplatser betyder inte att Unilin samtycker till innehållet på dessa webbplatser eller att företaget samarbetar eller har en relation med dessa webbplatser.

Varken Unilin eller företagets ledning, anställda och konsulter kan under några omständigheter hållas ansvariga för skador som orsakas av eller uppstår ur någon direkt eller indirekt användning av Webbplatsen eller den information som tillhandahålls på eller erhålls via Webbplatsen.

Unilin avsäger sig allt ansvar för skador som uppstår på grund av brister eller störningar på Webbplatsen, skador på grund av tekniska fel, virus eller andra oroselement, och skador som uppstår som en följd av besök på andra webbplatser efter hänvisning på eller via Webbplatsen (t.ex. via länkar) eller den information som sådana webbplatser kan innehålla.

Unilin avsäger sig också allt ansvar för elektronisk kommunikation via Webbplatsen, såsom skickande och mottagande av e-post, fördröjningar eller kommunikation som uppsnappas eller manipuleras av tredje part.

Användaren ansvarar själv för varje val och beslut som grundas på information som erhållits på eller via Webbplatsen.

Användaren av Webbplatsen måste själv vidta varje rimlig skyddsåtgärd mot virus, buggar, trojanska hästar o.s.v.

Webbplatsen är upphovsrättsligt skyddad. Unilin innehar upphovsrätten till all information, och ingen del får återges eller spridas utan Unilins föregående uttryckliga medgivande.

Eventuella tvister som rör eller uppstår ur Webbplatsen och dess användning ska avgöras enligt belgisk lag.

Integritet

Eventuella personuppgifter som anges kommer att behandlas av Unilin. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Genom att ange personuppgifter på webbplatsen ger du entydigt och uttryckligen Unilin tillstånd att behandla dessa uppgifter.

Syfte bakom behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in och behandlas enbart för följande syften:

  • Användning och administration av Webbplatsen i allmänhet, inklusive möjligheten att skicka och ta emot meddelanden.
  • Tillhandahålla information om funktioner, tjänster och Unilins produkter.

Unilin kommer enbart att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för dessa syften.

Överföring av personuppgifter: Dina personuppgifter kommer inte att spridas till tredje part.

Dina rättigheter

När du besöker Webbplatsen kan du när som helst granska, verifiera och ändra dina personuppgifter. Du kan också begära att dina personuppgifter raderas. För att göra detta kontaktar du oss på info.insulation@unilin.com

Om du väljer att radera dina personuppgifter kan du dock eventuellt inte använda (vissa av) våra tjänster.

Cookies

Webbplatsen använder så kallade cookies. En cookie är en fil som servern skickar till din webbläsare och som sparas på din dator. Cookies används bara för att utföra eller underlätta tjänster som du begärt. De flesta cookies används endast för en session eller ett besök på Webbplatsen. Om du vill kan du ställa in din webbläsare så att den varnar dig när en cookie skapas eller förhindrar att den skapas. Om du inte accepterar cookies kan vi dock inte garantera att meddelanden kan skickas eller vissa tjänster kan levereras.

Ändringar i vår integritetspolicy

Unilin förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra denna integritetspolicy i enlighet med gällande personuppgiftslagar. Frågor: Om du har frågor kring vår integritetspolicy får du gärna kontakta oss på info.insulation@unilin.com

UNILIN hjälper dig gärna med ditt isoleringsprojekt

Nedladdningar

Bläddra bland våra broschyrer och andra dokument.